Chính sách Thông tin

Website ouress.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 - Sử dụng để xác nhận đặt hàng khi khách có nhu cầu mua bất kỳ sản phẩm nào trên website.

- Dùng để gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website.

- Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

- Dùng để liên lạc với khách hàng khi chúng tôi tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

- Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời khách hàng bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi khách hàng thắc mắc.